KONSEKWENCJE SKŁADKOWE UŻYCZANIA PRACOWNIKÓW

Konsekwencje składkowe użyczania pracowników. Od początku 2017 r. ZUS podjął masowe działania kontrolne w firmach, których pracownicy zawierają dodatkowe umowy cywilnoprawne z podmiotami zewnętrznymi, podczas gdy praca wykonywana jest na rzecz własnego pracodawcy. Zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych firmy unikają w ten sposób płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Na potrzeby ustalenia obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia…