Jako ekspert HRBPC pragnę podzielić się wiedzą zdobytą podczas 17 letniej pracy w ZUS, w tym 10-cio letniej praktyki na stanowisku Inspektora Kontroli, a także 2,5 letniej praktyki przy samodzielnym prowadzeniu audytów (pod szyldem korporacji) oraz projektów optymalizacyjnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od niedawna pełnię także funkcję ławnika Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie przy orzekaniu w sprawach z zakresu prawa pracy.

SKONTROLUJ SIĘ ZANIM ZROBI TO ZUS

Skontroluj się zanim zrobi to zus Jeżeli jesteś płatnikiem składek, to musisz liczyć się z tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zechce skontrolować, w jaki sposób wywiązujesz się z nałożonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. Nieliczni zdają sobie sprawę, jak przykre konsekwencje niesie za sobą kontrola ZUS w firmie. Kontroli podlegają płatnicy składek, na których spoczywa…

SYSTEM KAFETERYJNY – WZBOGACENIE SYSTEMU MOTYWACYJNEGO

System kafeteryjny – wzbogacenie systemu motywacyjnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników firmy coraz częściej decydują się na wprowadzenie w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) systemu kafetyryjnego. Program kafeteryjny zdecydowanie wpisuje się w światowe trendy systemów motywacyjnych. Dzięki swojej specyfice dostosowuje się do indywidualnych potrzeb pracowników, którzy w ramach przyznanego przez pracodawcę limitu, sami za pomocą…

KONSEKWENCJE SKŁADKOWE UŻYCZANIA PRACOWNIKÓW

Konsekwencje składkowe użyczania pracowników. Od początku 2017 r. ZUS podjął masowe działania kontrolne w firmach, których pracownicy zawierają dodatkowe umowy cywilnoprawne z podmiotami zewnętrznymi, podczas gdy praca wykonywana jest na rzecz własnego pracodawcy. Zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych firmy unikają w ten sposób płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Na potrzeby ustalenia obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia…