OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (FP), A NISKIE WYNAGRODZENIE

Obowiązkowe składki na fundusz pracy (FP), a niskie wynagrodzenie. Obowiązki pracodawcy w zakresie opłacania składek na Fundusz Pracy reguluje Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stopa procentowa składki wynosi 2,45% podstawy jej wymiaru. Wartością bazową do naliczenia składki na Fundusz Pracy jest podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych u osób, które…